Liên hệ

Posted by on

Thông tin liên hệ của Trường Tiểu học Cẩm Thượng

Trường Tiểu học Cẩm Thượng

Địa chỉ: Số 4 phố Phan Bội Châu – khu 4 – phường Cẩm Thượng – Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương – Điện thoại 03203 859340
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Hương